Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก > บทความ

Safety Light curtains คืออะไร สำคัญแค่ไหน ทำไมต้องมีใช้ในโรงงาน

     โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง ไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ล้วนมีมาตรฐานในการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง หรือเรียกสั้นๆว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety First)”
     เนื่องจากว่าภายในโรงงาน ประกอบไปด้วยแรงงานคน และแรงงานเครื่องจักร ซึ่งประเภทของเครื่องจักร หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ ก็จะมีความแตกต่างกัน
ไปตามแต่เทคโนโลยีการผลิตของแต่ละโรงงาน แต่ถ้ามีเครื่องจักรหนักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่ว่าจะเกิดจากสารเคมีหรือความไม่พร้อมในการทำงานของตัวอุปกรณ์เอง และถ้าหากว่าในบริเวณนั้นมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ อาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บ ฟกช้ำ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือร้ายแรงจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงงานอย่างแน่นอน ดังนั้น การสร้างความปลอดภัยในโรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของคน หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ซึ่งวันนี้ทาง JW TECH  ขอนำเสนออุปกรณ์เซฟตี้ที่นิยมติดตั้งเพื่อลดความเสื่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มักจะพบติดตั้งไว้หน้าเครื่องจักร หรือล้อมเป็นรั้วรอบเครื่องจักร เพื่อเป็น Guard ป้องกันอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักร ถ้าหากมีวัตถุมาขวางหรือตัดผ่านลำแสงจะมีการทริกสัญญาณสั่งให้เครื่องจักรหยุดทำงานทันที นั่นก็คือ

 

หากท่านสนใจต้องการสั่งซื้อ หรือต้องการปรึกษาด้านเทคนิค
เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านเซนเซอร์โดยเฉพาะพร้อมให้บริการคะ

สอบถามเพิ่มเติม
063-4745715
 063-4745715
sensor@jwtech.co.th