Untitled Document
Untitled Document
ช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงินค่าอบรม

1.ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรที่สนใจ
2.Admin รับเรื่อง เเละเเจ้งค่าใช้จ่ายในการอบรมไปทาง E-Mail ที่ใช้ลงทะเบียน
3.ลูกค้าโอนเงิน และส่งสลิปโอนเงินตามช่องทางที่กำหนด

ช่องทางการชำระเงิน

เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม

กรณีที่ท่านลงทะเบียนอบรมในนามบริษัท รบกวนขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเปิดบิล
1. หนังสือรับรอง
2. ภ.พ.20
3. ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  (ถ้ามีแนบส่งมาพร้อมกับสลิปการโอนเงินได้เลยค่ะ)

การแจ้งชำระเงินค่าอบรม

หลังจากชำระเงินเเล้วสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ 
1. แจ้งทาง Email : training@jwtech.co.th
2. แจ้งทางโทรศัพท์ Tel : 062-875-4678 หรือ 083-068-1682
3. แจ้งทางไลน์ ID Line : 0830681681
4. คลิกที่ Link เพื่อแจ้งชำระเงิน