Untitled Document
หลักสูตรอบรม

มิถุนายน 2024 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

วันที่ หลักสูตร วิทยากร ลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
6-7 June BASIC PLC & HMI (OMRON) นายพิพัฒน์พงศ์ รักษ์วงศ์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
11-12 June BASIC PLC & HMI (MITSUBISHI) นายพงศธร อร่ามฤทธิกุล สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
13-14 June BASIC PLC & HMI (SIEMENS) นายกฤษดา อารีย์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
25-26 June BASIC PLC, HMI & Servo (DELTA) นายตวิษ พิพัฒน์เจริญวงศ์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)

กรกฎาคม 2024 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

วันที่ หลักสูตร วิทยากร ลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
4-5 July BASIC PLC & HMI (OMRON) นายพิพัฒน์พงศ์ รักษ์วงศ์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
11-12 July BASIC PLC & HMI (MITSUBISHI) นายพงศธร อร่ามฤทธิกุล สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
18-19 July BASIC PLC & HMI (SIEMENS) นายกฤษดา อารีย์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
25-26 July BASIC PLC, HMI & Servo (DELTA) นายตวิษ พิพัฒน์เจริญวงศ์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)

สิงหาคม 2024 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

วันที่ หลักสูตร วิทยากร ลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
8-9 Aug BASIC PLC & HMI (OMRON) นายพิพัฒน์พงศ์ รักษ์วงศ์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
15-16 Aug BASIC PLC & HMI (MITSUBISHI) นายพงศธร อร่ามฤทธิกุล สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
22-23 Aug BASIC PLC & HMI (SIEMENS) นายกฤษดา อารีย์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
29-30 Aug BASIC PLC, HMI & Servo (DELTA) นายตวิษ พิพัฒน์เจริญวงศ์ สมัครอบรม 3,500 -. (ไม่รวม Vat 7%)
Company NAME

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีพื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือทำงานด้านระบบไฟฟ้าในโรงงานหรือมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรความรู้และการใช้งานเบื้องต้นของ PLC & HMI 

- BASIC PLC & HMI (MITSUBISHI)

- BASIC PLC & HMI (SIEMENS)

- BASIC PLC & HMI (OMRON)

- BASIC PLC & HMI & Servo (DELTA)

- BASIC PLC & HMI (MITSUBISHI) นอกสถานที่

- BASIC PLC & HMI (SIEMENS) นอกสถานที่

- BASIC PLC & HMI (OMRON) นอกสถานที่

- BASIC PLC & HMI & Servo (DELTA) นอกสถานที่


*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า  หรือทำงานเกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้าในโรงงาน และพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ***
ระยะเวลาฝึกอบรม :  2 วัน
เป้าหมาย :  ผู้รับการอบรมสามารถนำวิธีการ และหลักการไปประยุกต์ใช้ในโรงงานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื้อหา
  • แนะนำ PLC 
  • การติดตั้งและการออกแบบระบบ
  • ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล
  • หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและคำสั่งพื้นฐาน
  • การใช้ซอฟแวร์ป้อนโปรแกรม 
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

1. มีชุด DEMO ให้ใช้งานตลอดการอบรม

2. ฟรีอาหารว่างและอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามการลงทะเบียน

ศูนย์ฝึกอบรม 02-733-7702

สายด่วน โทร. 083-068-1682

E-mail : training@jwtech.co.th

Line ID : 0830681682

ช่องทางการชำระเงิน